Teraz Egzamin Ósmoklasisty – przygotuj się do pierwszego poważnego egzaminu!

Zmiany w systemie edukacji spowodowały, że uczniowie, zanim trafią do szkół średnich, podchodzą do jednego, poważnego egzaminu po 8-letniej szkole podstawowej. Poprzednio zmierzyć się musieli z testem po 6 klasie podstawówki, a następnie z egzaminem gimnazjalnym, dzięki czemu oswoili się nieco bardziej z formułą egzaminacyjną i sposobem  przeprowadzania egzaminu. Dlatego przygotowania do testu po 8-letniej szkole podstawowej dobrze jest zacząć z odpowiednim wyprzedzeniem oraz z pomocą praktycznych dodatków edukacyjnych, takich jak repetytoria i arkusze egzaminacyjne z serii Teraz Egzamin Ósmoklasisty wydawnictwa Nowej Ery.

Na dobry początek – repetytorium

Od czegoś trzeba zacząć, a najlepiej zrobić to od powtórzenia całej treści teoretycznej z danego przedmiotu, ponieważ bez tych podstaw rozwiązywanie jakichkolwiek zadań nie będzie możliwe. Przyswojenie niezbędnego materiału przy pomocy repetytorium będzie ułatwione dzięki przystępnym pigułkom wiedzy, które w sposób prosty i bezpośredni przekazują potrzebne informacje. Repetytorium umożliwia również efektywne powtórzenie treści, dzięki licznym schematom, tabelom, ilustracjom, czy samouczkom. Przygotowuje również uczniów do rozwiązywania typowych zadań egzaminacyjnych.

Jeśli teoria już opanowana – arkusze egzaminacyjne

Kolejnym krokiem w procesie przygotowania do egzaminu ósmoklasisty jest zmierzenie się z arkuszami egzaminacyjnymi. Najlepiej jest zrobić to dopiero po przyswojeniu teorii i w ten sposób sprawdzić się w praktyce, na ile powtórzona wiedzy umożliwia rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych. Arkusze zostały w pełni dostosowane pod wymagania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe omówienie arkusza pokazuje uczniom, w jaki sposób należy rozwiązywać zadania i na co zwracać uwagę. Dzięki ćwiczeniom z arkuszami nastolatkowie oswajają się z formą wizualną arkusza i w dzień właściwego egzaminu czują się pewniej. Umożliwiają one również rozwiązywanie zadań pod presją czasu i sprawdzenie, czy czas, który jest przeznaczony na realizację pojedynczego arkusza, jest wystarczający, czy ten aspekt wymaga jeszcze ćwiczeń.